-

RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Topwinyl.pl z siedzibą we Wrocławiu  ul. Powiewna 12/7; Regon 020158665 NIP 946-180-15-01

 1. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych:
 2. Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: topwinyl@topwinyl.pl adres pocztowy: Topwinyl.pl   Powiewna 12/7    53-028 Wrocław 

 1. Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia w sklepie topwinyl.pl

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia :

- dostarczenia przesyłki pod wskazany adres i realizacji płatności za zakupiony towar

- obsługi reklamacji zakupionych towarów

- kontaktowania się z tobą w celu realizacji złożonego zamówienia

- do celów podatkowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki była wyrażona lub przesyłając informację  na adres Topwinyl@topwinyl.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 10 lat, chyba,że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana wcześniej..

 1. Masz prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych .

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Twoja dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej i firmom kurierskim w zakresie koniecznym do dostarczenia zamówienia na podstawie porozumień dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Twoje dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy i po jej zakończeniu w celu :
 • -dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • -wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • -statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Nie przekazujemy twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej

TopWinyl.pl © 2015 - 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

do góry

Design by corsario