-

Regulamin sklepu (obowiązuje od 25.05.2018)


1. Sprzedaż prowadzona jest przez firmę: Topwinyl.pl wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem 181120, Nip 9461801501, adres:Powiewna 12/7, 53-028 Wrocław, kontakt telefon 500 005 250; e-mail topwinyl@topwinyl.pl

2. Strona www. topwinyl.pl używana plików cookies.  Można je w przeglądarce wyłączyć. Każda przeglądarka daje taką możliwość w ustawieniach. Informujemy, że serwis nie wykorzystuje plików „cookies” w żadnym innym celu (np. marketingowym), jak tylko do technicznej realizacji usługi dla jakiej został stworzony

3.Sklep (prowadzony przez firmę Topwinyl.pl) prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Sprzedawane przez Topwinyl.pl produkty są nowe a dostawa towarów jest ograniczona do terenu Unii Europejskiej.

5. Zamówienia przyjmowane są przez strony http://www.topwinyl.pl//, telefonicznie lub poprzez e-mail. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Informacja  generowana jest automatycznie i potwierdza jedynie fakt wpłynięcia zamówienia. Spodziewany czas realizacji zamówienia i dostępność produktu przesyłana jest następnym e-mailem, stanowiącym potwierdzenie zamówienia. Taka potwierdzona informacja stanowi przyjęcie zamówienia przez sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z zaakceptowaniem potwierdzonego przez sklep Zamówienia.

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu.  Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem topwinyl@topwinyl.pl lub telefonicznie pod numerem 500 005 250.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy – podawane są przy wyborze sposobu dostawy przez klienta.Do wyboru są dwa rodzaje przesyłek:

 • Priorytetowa przesyłka - Poczta Polska 11 zł
 • Przesyłka kurierska UPS - 19 zł.

Ceny te obowiązują przy przelewie bankowym. W przypadku przesyłek za pobraniem koszty te wynoszą:

 • Poczta Polska - 14 zł
 • Przesyłka kurierska UPS - 24 zł

Powyższe koszty przesyłki są stałe na terenie Polski i nie zależą od wagi ani ilości zamawianych produktów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. W przypadku dosawy na do innego państwa UE, dostawa kalkulowana jest indywidualnie z klientem.

7. Podana w opisie produktu dostępność oznacza czas (z wyłączeniem świ ąt i dni wolnych ustawowo)w jakim produkt zostanie wysłany z naszego magazynu w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia ( kurier lub poczta).  W przypadku towarów oznaczonych jako towar na zamówienie czas realizacji zostanie podany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

8. Termin otrzymania przesyłki jest sumą czasu dostawy poprzez Pocztę Polską  lub firmę kurierską oraz dostępności produktu.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
 • przelewem bankowym na konto sklepu.

Towary wysyłane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

10.Przy wyborze wpłaty przelewem na płatność oczekujemy 7 dni roboczych.

11. Odstąpienie od umowy:
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zakupu. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Topwinyl.pl zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od zawartej umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres sklepu topwinyl@topwinyl.pl .Kupujący może, ale nie musi  skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres: Topwinyl.pl, Powiewna 12/7, 53-028 Wrocław
Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pobierz
W przypadku odstąpienia od Umowy Topwinyl.pl nie ponosi kosztu odesłania towaru. Sprzedawca zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez kupującego płatności w tym koszt dostarczenia rzeczy do wysokości najtańszego oferowanego przez Topwinyl.pl sposobu wysyłki. Kupujący  zwróci towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 

11.Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   
   

13. Reklamacje.
Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez sklep.
W ramach składania reklamacji z tytułu rękojmi konsument może żądać:

 • naprawienia towaru
 • wymiany towaru na wolny od wad;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową lub żądanie zwrotu całości bądź części wpłaconych środków jest wyłącznym uprawnieniem konsumenta.reklamacja powinna zawierać :

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • opis powodu  reklamacji.

reklamowany towar zostanie odesłany na adres: Topwinyl.pl; Powiewna 12/7, 53-028 Wrocław
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
14. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad.
15. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem  www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".   

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

1.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Topwinyl.pl z siedzibą we Wrocławiu  ul. Powiewna 12/7; Regon 020158665 NIP 946-180-15-01

 1. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych:
 2. Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: topwinyl@topwinyl.pl adres pocztowy: Topwinyl.pl   Powiewna 12/7    53-028 Wrocław

 

 1. Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta lub składania zamówienia w sklepie topwinyl.pl

 Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia :

- dostarczenia przesyłki pod wskazany adres i realizacji płatności za zakupiony towar

- obsługi reklamacji zakupionych towarów

- kontaktowania się z tobą w celu realizacji złożonego zamówienia

- do celów podatkowych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki była wyrażona lub przesyłając informację  na adres Topwinyl@topwinyl.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez 10 lat, chyba,że zgoda na ich przetwarzanie zostanie wycofana wcześniej..

 1. Masz prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych .

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Twoja dane osobowe udostępniamy Poczcie Polskiej i firmom kurierskim w zakresie koniecznym do dostarczenia zamówienia na podstawie porozumień dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Twoje dane będą przechowywane przez okres obowiązywania zawartej umowy i po jej zakończeniu w celu :
 • -dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • -wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • -statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Nie przekazujemy twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej

TopWinyl.pl © 2015 - 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

do góry

Design by corsario